Sobotní lezení 21.4.

Z důvodu konání velkoopatovické pouti se sobotní lezení nekoná. Další soboty pokračujeme beze změn.