Sponzoring

Sponzoři vítáni.

Uvažujete-li o sponzorování nějakého sportu, lezení/stěna je ideálním příjemcem – za každou darovanou korunou uvidíte hmatatelnou položku. 100% daru je použito na nákup vybavení lezecké stěny. Je možné se domluvit na umístění reklamních prvků do prostor stěny. Dále vítáme sponzoring každoročně konaných lezeckých závodů škol.

Sponzoři

Lezecké závody dětí 2017

 

Pokrývačství Ubran, Večerka Velké Opatovice, Top drogerie Velké Opatovice, hračkářství Linie, rodina Ambrozova, SRPŠ Velké Opatovice.
Děkujeme všem sponzorům, díky nim jsme mohli děti odměnit nádhernými dary.